Tuesday, June 30, 2009

Hadis 2

Dari Abu Hurairah r.a katanya,
Rasulullah s.a.w bersabda:”Sesiapa yang tidak mematuhi Imam dan memencilkan diri dari jamaah lalu dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Sesiapa yang mati terbunuh di bawah bendera kefanatikan, bermusuhan dan berperang kerana fanatik kesukuan (kebangsaan), dia bukanlah umatku.
Dan sesiapa yang keluar dari umatku lalu menyerang umatku, membunuh orang-orang baik dan orang-orang jahat tanpa mempedulikan apakah dia orang mukmin atau tidak dan tanpa mengendahkan janji yang telah dibuatnya, orang itu juga bukan umatku.”

[Hadis Riwayat: Muslim]

Semoga apa yang kita dapat,...
Dapat kita sampaikan dan amalkan...
insya-ALLAh..
Wassalam....

No comments:

Post a Comment